Мый в facebook


 

 

Прежний сайт центра Прежний сайт Центра русского языка и культуры         

Магистърски програми 2018

На вниманието на дипломираните бакалаври (и магистри, които желаят да допълнят квалификацията си с още една магистърска диплома)

Ако

  • владеете един или няколко чужди езика и планирате да свържете с тях кариерата си в бъдеще
  • мислите сериозно за професионалната си реализация и искате да увеличите възможностите за успех чрез придобиване на магистърска степен

Остават само две седмици до крайния срок за подаване на документи за магистратури, разработени от специалисти в центъра за езици и интеркултурна комуникация и катедрата по руска филология във филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски!

Имате избор сред богата палитра от програми с различни езици.

  • За тези, които мислят за реализация като преводачи (Избор от следните езици: английски / испански / италиански / немски / руски / френски):

Магистърска програма превод за европейските институции (с два чужди езика). Повече подробности вижте тук.

Магистърска програма превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език). Повече подробности вижте тук.

Магистърска програма превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика). Повече подробности вижте тук.

  • За тези, чийто основен фокус е научноизследователската работа:

            Магистърска програма Актуална русистика. Повече подробности вижте тук.

  • За тези, които планират да приложат чуждоезиковите си компетенции в сферата на туризма (Избор на един от следните езици: английски / испански / италиански / китайски / немски / руски / френски):

Магистърска програма Езиково осигуряване и културни дейности в туризма. Повече подробности вижте тук.

 

Курсове по руски език октомври 2018 г.

Центърът за езици и междукултурна комуникация със съдействието на Центъра за руски език и култура стартира следните курсове по руски език:
  • Ниво А1;
  • Ниво А2;
  • Ниво B1;
  • Курс по руски език за деца (1-5 клас).


За записване попълнете следната онлайн форма до 10 октомври 2018 година.

За повече информация ни пишете на ел. адрес: rumir.plovdiv@gmail.com

или позвънете на: 0879 481 381, контактно лице – Анастасия Кехайова.

 

Очакваме Ви!

 

Мероприятия Центра русского языка и культуры Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского на месяц сентябрь 2018 г.

1. Мероприятие: 1 сентября - День знаний. День открытых дверей.
Сроки проведения: 5 сентября 2018 года
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

2. Мероприятие: 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя. Открытая кафедра.
Сроки проведения: дата уточняется
Место проведения: Университетская библиотека в здании Ректората
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

3. Мероприятие: Участие пловдивских студентов в Международном фестивале студентов, изучающих русский язык: „Друзья, прекрасен наш союз!“
Сроки проведения: 10 – 15 сентября 2018 года
Место проведения: СОК „Камчия“, г. Варна
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета и СОК „Камчия“

4. Мероприятие: День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Открытая кафедра.
Сроки проведения: 22 сентября 2018 года
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

5. Мероприятие: Международный день переводчика. Читаем русскую поэзию на разных языках.
Сроки проведения: дата уточняется
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

Мероприятия Центра русского языка и культуры Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского на месяц август 2018 г.

1. Мероприятие: Участие студентов Пловдивского университета в Летней школе „Современный русский язык – язык делового и межличностного общения“.
Сроки проведения: 1 – 31 августа 2018 года
Место проведения: Российский университет дружбы народов, г. Москва
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета и ДПО РУДН

2. Мероприятие: Участие группы студентов – выпускников Пловдивского университета в юбилейной X Международной летней квалификационной школе „Современные педагогические технологии в обучении РКИ“
Сроки проведения: 13 – 17 августа 2018 года
Место проведения: Варненский свободный университет, г. Варна
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета и Русский центр ВСУ

3. Мероприятие: Сбор команды и подготовка к участию в Международном студентческом фестивале: „Друзья, прекрасен наш союз!“.
Сроки проведения: м. август
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета и СОК „Камчия“

Мероприятия Центра русского языка и культуры Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского на месяц июль 2018 г.

1. Мероприятие: 125 лет со дня рождения В. В. Маяковского (1893 – 1930), русского поэта.
Сроки проведения: 19 июля 2018 года
Место проведения: ФБ Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

2. Мероприятие: Работа с документами. Архивирование документов. Оформление альбомов.
Сроки проведения: м. июль
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

3. Мероприятие: Подготовка группы студентов – выпускников Пловдивского университета к участию в X Юбилейной международной летней квалификационной школе „Современные педагогические технологии в обучении РКИ“ Варненского свободного университета, г. Варна (13 – 17 августа 2018 года)
Сроки проведения: м. июль
Место проведения: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета
Ответственные исполнители: Центр русского языка и культуры Пловдивского университета

Показване на 11 - 15 от 131 резултата.
Елементи на страница 5
от 27